7-sinf uchun informatika fanidan test

7-sinf 1.    Informatika faniga qachon asos solingan?
a)    XX asrning 50-yillarida  b) XX asrda     c) XIX asrda       d)XIX asr 50-yillirida
2.    Axborot bu-
a)    Bilish hissi
b)    (sezgiorganlarimizorqaliborliqningongimizdagiaksiniyokita’siri, bog’liqlikdarajasi).
c)    Hardware, software         d) Aniq, to’liq, qimmatli
3.    Informatika fani nimani o’rganadi?
a)    Kompyuterla qurilmalarini
b)    Tashqi xotira qurilmalarini
c)    (informatika kompyuter texnikasini qo’llashga asoslanib inson faoliyatining turli sohalarida axborotlarni izlash, to’plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish masalalari bilan shug’illanuvchi fandir.)
d)    Faqat sanoq sistemalarini
4.    O’quvchilarni shaxsiy kompyuter bilan ishlash vaqti necha minutdan oshmasligi kerak? A)(25-30 minutdan). B) 30-35           c) 180       d) 50-60
5.    Kompyuterning qurilmalari nima deb ataladi?
a) Hardware        b) Software         c) Brainware          d) Fereware
6.    Axborot tashuvchi vositalardan sanab bering.
a)    Faqat flash xotira   b) kompyuter
c)    (kitob, gazeta, magnit tasmalar, disk, flash xotira)       d)  modem
7.    Axborotlar qanday turlarga ajratiladi?
a)    (analog va diskret). B) to’liq, qimmatli     c) ishonchli, ishonchsiz   d) batafsil, ortiqcha
8.    Alifbo bilan bog’liq qanday kodlash usullari bor?
a)    (alifbodagi harflarni tartibini ko’rsatuvchi sonlar bilan almashtirish va aralashtirilgan alifbo usuli).
b)    Tekis va notekis   c) O’rin almashtirish      d) To’g’ri javob yo’q
9.    O’quvchilarni shaxsiy kompyuter bilan ishlash vaqti bir kun davomida necha minutdan oshmasligi kerak?
10.    60 minut      b) (180 minutdan).       C) 30 minut       d) 270 minut
11.    Kompyuterning dasturiy yoki yumshoq qismlari nima deb ataladi?
a) Hardware        b) Software         c) Brainware          d) Fereware
11. Ikkilik sanoq sistemasida  111010 va 110111 sonlarining yig’indisini toping?
A) 1110001                  B) 1110100                 S) 1111100             D) 1110100
12 . To’rtlik sanoq siqtemasidagi sonni diada usulida ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing.  1201
a) 01100001       b) 10100001           c)0111101                      d) 0110101
13.Sakkizlik sanoq sistemasidagi sonni triada usuli orqali ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing  13654
a) 101111010 1100         B)    10100001 00          c)01111010010                      d) 011010100110
14. O’n oltilik sanoq sistemasidagi sonni tetrada usulidan foydalanib ikkilik  sanoq sistemasiga o’tkazing. DACE2   a) 1110001010101       b)11011010110011100010    c) 110110101100111000101 d) 1101101011001110001011
15. Kompyuter ko`rinishidan qanday uch asosiy bo`lakdan iborat?
A) sichqoncha klaviatura disk       B)  disk yurituvchi disket monitor
C) monitor sistema bloke klaviatura      D) fleshka disk
16. Kodlashning qanday turlari bor?
a)  To’g’ri va noto’g’ri           b) Tekis va notekis               s) uzlikli va uzliksiz            d) tartibli va tartibsiz
17.Pozitsiyali bo’lmagan sanoq sistemasiga saysi sanoq sistemasi kiradi?
a) 2 lik          b) 8 lik       c) 10 lik va 16 lik            d) rim raqamlari
18. Semyuel Morze qachon telegraf qurilmasiga kodni ishlab chiqqan?
a) 1937 y         b) 1938 y            c) 1838 y     d) 1940 y
19. Qadimda axborotni birinchi bo’lib qo’llagan inson?
a) Morze         b) Sezar          c) Lisandro             e)  Farobiy
20. Ikkilik sanoq sistemasida nechta raqam ishtirok etadi?
a) 1 ta      B) 2 ta          c) 3 ta    d) 0 ta