Geografiya va iqtisod fan oyligi

2018-2019 o’quv yilining sentabr oyida maktabimizda “Geografiya va iqtisod” fan oyligi ko’tarinki ruhda o’tkazilmoqda. Fan oyligi munosabati bilan maktabimizda “Ochiq darslar”, tadbirlar, ko’rgazmalar tanlovlari o’tkazilmoqda.

4 1

2 3