Informatika fani o’qituvchisi Tursunova Xolida Xayrullayevnaning 7-sinf informatika fanidan tuzgan testi.

7-sinf informatika fanidan test
1”Informatika” fanining o`tmishdoshi
A. Bunday fan bo`lmagan B. Dokumentalistika C. Avtomatika D. Kibernitika
2.Informatika faniga qachon asos solingan
A. XVIII asr boshlarida B. XIX asr o`rtalarida
C. XVI asr ikkinchi yarmida D. XX asr o`rtalarida
3.Axborot asosan qanday xususiyatlarga ega bo`lishi lozim?
A. uzluksiz, cheksiz, qimmatli B. to`liq, qimmatli, ishonchli
C. aniq , tushunarli, ishonchli D. to`g`ri javob keltirilmagan
4. Uzluksiz ( diskret) axborotga qaysi qator misol bo`ladi?
A. hafta, raqam, nota B. belgilar, harflar, vaqt
C. raqam, harflar, fazo D. vaqt, fazo, belgi
5. O`nlik sanoq sistemasida berilgan 224 sonini to`rt asosli sanoq sistemasiga o`tkazing
A. 2132 B. 3200 C. 3220 D. 2320 E. 3300
6. to`rt asosli sanoq sistemasida berilgan 121 va 13 sonlarining ko`paytmasini hisoblang
A. 2212 B. 2213 C. 2233 D. 3102 E. 2312
7. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan 1110111011 sonni sakkizlik sanoq sistemasiga o`tkazing
A. 7354 B. 1673 C. 3761 D. 4537
8. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 732 va 324 sonlari yig`indisini toping
A. 1256 B. 1056 C. 1156 D. 1356
9 O`nlik sistemasidagi 75 soning ikkilik sistemasidagi ko`rinishini toping
A. 1001011 B. 1001110 C. 1010011 D. 1110010 E. 1000001
10. Axborotning eng kichik o`lchov birligi
A. Kbt B. son C. belgi D. bit
11. “O`zbekiston xaritasi” iborasida necha bayt axborot bor?
A. 18 bayt B. 20 bayt C. 21 bayt D. 19 bayt
12. 4 bit orqali ifodalash mumkin sonlar miqdori
A. 3 B. 127 C. 16 D. 15 E. 16
13. Notekis kodlash usuliga kiruvchi kodlash usullarini toping
A. Morze usuli B. Lisandro usuli C. Sezar usuli D. aralashtirilgan alifbo usuli
14. Modem – bu … uchun mo`ljallangan qurilma
A. axborotni chop etish B. axborotni saqlash
C. axborotni shu vaqtda qayta ishlash D. axborotni telefon kanallari orqali uzatish
15. Dunyoning ixtiyoriy davlatidagi kompyuterlarni o`zida birlashtirish imkoniga ega bo`lgan tarmoq nima deb ataladi?
A. local tarmoq B. global tarmoq C. mintaqaviy tarmoq
16. Internitning yaratilishiga sabab bo`lgan birinchi kompyuter tarmog`I nomi
A. ENIAC B. WWW C. ARPANET D. ZIYONET
17. Web- brauzerlar nomi to`g`ri ko`rsatilgan qator nomini toping
A. Mozilla, Opera , Google chrome B. Internet Explorer, Word, Opera
C. Mozilla, Paint, WWW D. Mosaik, WWW, ZiyoNET
18. Milliy qidiruv tizimimiz nomi to`g`ri ko`rsatilgan qator nomini toping
A. Rambler B. yahoo C. Aport D. WWW.uz
19. Birinchi electron jinoyat qayerda qayd etildi
A. AQSH B. Fransiya C. Quddus D. Yaponiya
20. Tarmoqqa zarar keltiruvchi viruslar qanday ataladi?
A. Replikatorlar B. Antivirus C. Nod 3 D. Black Friday