Matematika fani o’qituvchisi Norqulova Zarina Atoyevnaning “Algebra” fanidan 8-“D” sinfida “Misollar yechish” mavzusidagi ochiq dars ishlanmasi.

Sana: 17.10.2018-yil.
Sinf: 8-‘’D”
Fan: Algebra.
Mavzu: Misollar yechish.
Darsning maqsadi:
Ta’limiy : K_3,K_(6 )lardan foydalanib ,o’quvchilarga chiziqli tenglamalar sistemasi haqida ma’lumot berish.
Tarbiyaviy: K_5 orqali o’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.
Rivojlantiruvchi: K_2 dan foydalanib mustaqil ravishda misollar yechishni rivojlantirish.
Darsning shiori: Aql tarozisida tortib ko’rilmagan har qanday bilim asossizdir.
Maqsadimiz:Ajdodlarga munosib buyuk avlao bo’laylik ,
Keling do’stlar birlashib obod vatan quraylik.
Dars turi: aralash-integrativ
Dars metodi: “Aqliy hujum”, “bilag’onlar o’yini”, tushuntirish.
Darsda yoritiilaishi lozim bo’lgan asosiy tushuncha va atamalar:tenglama, qo’shish usuli.
Dars uchun zarur ko’rgazmaali qurollar: tarqatma materisllar, kompyuter, video –proektor, slaydlar.
Darsning borishi:
!.Tashkiliy qism. -5 daqiqa
Salomlashish.
Davomat.
Ma’naviyat daqiqasi: ‘’Siyosiy xabarlar “
2. O’tilgan mavzu bo’yicha “Tezkor savol – javob“ savollari. 5-daqiqa.
3. Yangi mavzu bayoni. -15daqiqa
4. Mustahkamlash. 10-daqiqa
‘Bilag’onlar o’yini’, ‘’matematik estafeta ‘’, “ Sherigini top o’yini”.
5. Mustaqil ish. 5-daqiqa
6. Darsni xulosalash va baholash. 2-daqiqa.
7.Uyga vazifa berish. 3-daqiqa.
Tashkiliy qism: O’qituvchi kirish so’zi ,salomlashish, davomatni aniqlash, sinf xonasi tozaligini tekshirish.
Matematika faniga oid maqollar:
1.Matematika fanlar ichra shoh, uning sirlaridan bo’lingiz ogoh.
2.Yetti o’lchab bir kes.
3.Har yerni qilma orzu har yerda bor tosh tarozi.
4.Sanamay sakkiz dema.
Yangi mavzu:
Tenglamalar sistemasini qo’shish usulida yechish uchun:
1)no’malumlar oldidagi koeffisiyentlar tenglashtiriladi,
2)tenglamalar qo’shib yoki ayirib tenglashtiriladi;
3) hosil bo’lgan bir no’malumli tenglamadan noma’lumni topib, tenglamalardan biriga qo’yib,ikkinchi tenglamadan ikkinchi no’malumni topamiz.
80-misol.
{█(4x+3y=-15@5x+3y=-3)┤-
{█(x+5y=3@x+4y=2)┤
4x-5x+3y-3y=-15+3
-x=-12
X=12
4*12+3y=-15
48+3y=-15
3y=-15-48
3y=-63
Y=-21.
Mustahkamlash:
‘’Tug’ulgan kunni topish’’ o’yini
Tug’ulgan kuninggizni 2ga ko’paytiring, va 5 ni qo’shing, hosil bo’lgan yig’indini 50 ga ko’paytiring, natijaga tug’ulgan oy raqamini qo’shing,
Mustaqilish beriladi . Qiziqarli masala.
Bir yigit bozorga savatda tuxum olib kelibdi va sotibdi. U tuxumlaringiz nechta edi degan savolga shunday javob beribdi:tuxumlarni 2 talab, 3talab, 4 talab, 5 talab,6 talab, 10 talab solganimda har diom 1 ta tuxum ortib qoldi deb javob beribdi. Aytingchi yigitning savatida nechta tuxum bo’lgan.
Uyga vazifa:80-81-misollar(2,4,6).