O’qituvchilarga 2020-yilda o’tkazilgan attestatsiya natijalariga muvofiq malaka toifa sertifikatlari berildi.

Maktabimizning 3 nafar o’qituvchilari II toifa malaka sertifikatlarini olishdi

15 nafar o’qituvchilari I toifa malaka sertifikatlarini olishdi

8 nafar o’qituvchilari oliy toifa malaka sertifikatlarini olishdi